Vhodná fotografie

Jaká fotografie je vhodná pro 2D a 3D gravírování?

Abychom dosáhli co nejlepšího výsledku gravírování, měla by Vaše fotografie splňovat následující podmínky:

  • fotografie musí být ostrá, s dobrým kontrastem a dobrým vykreslením detailů
  • fotografie by měla být v co největším rozlišení, digitální fotografie umožní dosáhnout lepšího výsledku než fotografie naskenovaná
  • pro gravírování doporučujeme fotografie, na nichž jsou osoby zachyceny z “ánfasu”, tedy zpředu (portrétová fotografie)
  • obličej osoby/osob by měl být dobře viditelný a co největší, neměl by být nijak (ani částečně) zakryt nebo obklopen jinými četnými detaily, jako například kvetoucím keřem

Odeslat fotografii pro zpracování

Přejít do e-shopu